คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

คุณหมอโน๊ต

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

Dr.Khanawut Chuthaworakun

การศึกษา / Education

 • โรงพยาลบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.33547

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Science Congress, Stockholm Sweden
 • Certificate of Attendance : The Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Filler Training by Dr. Mauricio De Maio
 • Certificate of Attendance : Under Eye Filler Treatment, How to Correct Tear Trough and Eye Bags with Filler Injection by Dr.Allen Huang, Taipei Taiwan
 • Certificate of Attendance : 7th ITCAM, International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine with Cadaver Course, 2018
 • Certificate of Attendance : Facial Assessment and Filler Injection With Dr.Christoph Martschin

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอโน๊ต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

คุณหมอโน๊ต

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

Dr.Khanawut Chuthaworakun

การศึกษา / Education

 • โรงพยาลบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.33547

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Science Congress, Stockholm Sweden
 • Certificate of Attendance : The Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Filler Training by Dr. Mauricio De Maio
 • Certificate of Attendance : Under Eye Filler Treatment, How to Correct Tear Trough and Eye Bags with Filler Injection by Dr.Allen Huang, Taipei Taiwan
 • Certificate of Attendance : 7th ITCAM, International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine with Cadaver Course, 2018
 • Certificate of Attendance : Facial Assessment and Filler Injection With Dr.Christoph Martschin

ตารางแพทย์ คุณหมอโน๊ต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ