คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

คุณหมอโน๊ต

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

Dr.Khanawut Chuthaworakun

การศึกษา / Education

 • โรงพยาลบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.33547

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Science Congress, Stockholm Sweden
 • Certificate of Attendance : The Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Filler Training by Dr. Mauricio De Maio
 • Certificate of Attendance : Under Eye Filler Treatment, How to Correct Tear Trough and Eye Bags with Filler Injection by Dr.Allen Huang, Taipei Taiwan
 • Certificate of Attendance : 7th ITCAM, International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine with Cadaver Course, 2018
 • Certificate of Attendance : Facial Assessment and Filler Injection With Dr.Christoph Martschin
นพ.คณาวุฒิ-จุฑาวรกุล
นพ.คณาวุฒิ-จุฑาวรกุล

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอโน๊ต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

โทร. 093-110-9000
โทร. 099-005-9000
โทร. 091-905-7000
โทร. 093-001-9000
โทร. 093-030-9000
โทร. 093-007-9000
โทร. 099-105-9000
โทร. 091-916-9000
โทร. 099-006-7000
โทร. 091-914-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 093-012-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 091-903-9000
โทร. 092-236-2000
โทร. 092-245-2000
โทร. 084-404-0400
โทร. 081-712-5000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

คุณหมอโน๊ต

นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล

Dr.Khanawut Chuthaworakun

การศึกษา / Education

 • โรงพยาลบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.33547

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Science Congress, Stockholm Sweden
 • Certificate of Attendance : The Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Filler Training by Dr. Mauricio De Maio
 • Certificate of Attendance : Under Eye Filler Treatment, How to Correct Tear Trough and Eye Bags with Filler Injection by Dr.Allen Huang, Taipei Taiwan
 • Certificate of Attendance : 7th ITCAM, International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine with Cadaver Course, 2018
 • Certificate of Attendance : Facial Assessment and Filler Injection With Dr.Christoph Martschin

ตารางแพทย์ คุณหมอโน๊ต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
V Square Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 3