คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร

คุณหมอต้น

นพ.กิติพัฒน์ รื่นรุจิกร

Dr.Kitipat Ruenrujikorn

การศึกษา / Education

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.37781

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Diploma in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicine
 • Certificate of Attendance : Anatomy Masterclass for Filler and Botulinum Toxin Injection, Galderma Aesthetic Injectors Network, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
 • Certificate of Attendance : Ultherapy Training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : K2 Thread Lift Masterclass, South Korea
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress 2020, Paris
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอต้น

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

โทร. 093-110-9000
โทร. 099-005-9000
โทร. 091-905-7000
โทร. 093-001-9000
โทร. 093-030-9000
โทร. 093-007-9000
โทร. 099-105-9000
โทร. 091-916-9000
โทร. 099-006-7000
โทร. 091-914-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 093-012-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 091-903-9000
โทร. 092-236-2000
โทร. 092-245-2000
โทร. 084-404-0400
โทร. 081-712-5000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร

คุณหมอต้น

นพ.กิติพัฒน์ รื่นรุจิกร

Dr.Kitipat Ruenrujikorn

การศึกษา / Education

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.37781

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Diploma in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicine
 • Certificate of Attendance : Anatomy Masterclass for Filler and Botulinum Toxin Injection, Galderma Aesthetic Injectors Network, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
 • Certificate of Attendance : Ultherapy Training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : K2 Thread Lift Masterclass, South Korea
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress 2020, Paris

ตารางแพทย์ คุณหมอต้น

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
V Square Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 3