คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร

คุณหมอต้น

นพ.กิติพัฒน์ รื่นรุจิกร

Dr.Kitipat Ruenrujikorn

การศึกษา / Education

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.37781

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Diploma in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicine
 • Certificate of Attendance : Anatomy Masterclass for Filler and Botulinum Toxin Injection, Galderma Aesthetic Injectors Network, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
 • Certificate of Attendance : Ultherapy Training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : K2 Thread Lift Masterclass, South Korea
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress 2020, Paris
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร
กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอต้น

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

กิติพัฒน์-รื่นรุจิกร

คุณหมอต้น

นพ.กิติพัฒน์ รื่นรุจิกร

Dr.Kitipat Ruenrujikorn

การศึกษา / Education

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.37781

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Diploma in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicine
 • Certificate of Attendance : Anatomy Masterclass for Filler and Botulinum Toxin Injection, Galderma Aesthetic Injectors Network, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
 • Certificate of Attendance : Ultherapy Training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : K2 Thread Lift Masterclass, South Korea
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress 2020, Paris

ตารางแพทย์ คุณหมอต้น

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ