คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

คุณหมอบาส

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

Dr.Satit Panichpibool

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.38684

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Special Lecturer at School of Anti – Agingand Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Master Degree in Dermatology at School of Anti – Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Certificate in Clinical Dermatology, Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan
 • Certificate of Attendance : Ultherapy physician training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : Cadaver Workshop for Botulinum Toxin and Filler Injection by MERZ Aesthetics
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอบาส

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

คุณหมอบาส

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

Dr.Satit Panichpibool

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.38684

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Special Lecturer at School of Anti – Agingand Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Master Degree in Dermatology at School of Anti – Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Certificate in Clinical Dermatology, Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan
 • Certificate of Attendance : Ultherapy physician training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : Cadaver Workshop for Botulinum Toxin and Filler Injection by MERZ Aesthetics

ตารางแพทย์ คุณหมอบาส

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ