คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

คุณหมอบาส

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

Dr.Satit Panichpibool

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.38684

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Special Lecturer at School of Anti – Agingand Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Master Degree in Dermatology at School of Anti – Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Certificate in Clinical Dermatology, Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan
 • Certificate of Attendance : Ultherapy physician training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : Cadaver Workshop for Botulinum Toxin and Filler Injection by MERZ Aesthetics
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์
นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอบาส

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

โทร. 093-110-9000
โทร. 099-005-9000
โทร. 091-905-7000
โทร. 093-001-9000
โทร. 093-030-9000
โทร. 093-007-9000
โทร. 099-105-9000
โทร. 091-916-9000
โทร. 099-006-7000
โทร. 091-914-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 093-012-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 091-903-9000
โทร. 092-236-2000
โทร. 092-245-2000
โทร. 084-404-0400
โทร. 081-712-5000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

คุณหมอบาส

นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์

Dr.Satit Panichpibool

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.38684

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Special Lecturer at School of Anti – Agingand Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Master Degree in Dermatology at School of Anti – Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
 • Certificate in Clinical Dermatology, Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan
 • Certificate of Attendance : Ultherapy physician training by MERZ Aesthetics
 • Certificate of Attendance : Cadaver Workshop for Botulinum Toxin and Filler Injection by MERZ Aesthetics

ตารางแพทย์ คุณหมอบาส

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
V Square Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 3