คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

คุณหมอแพน

พญ.วันรวี แซ่อู

Dr.Vanravee Saeou

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.46187

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Equations Masterclass of Filler training with Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute
 • Certificate of Attendance : Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection 2017, 2019 Allergan Medical Institute, Singapore
 • Certificate of Attendance : MERZMasterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation : Filler, otulinum toxin and Ultherapy training, Siriraj Master Course
 • Certificate of Attendance : Minimal Invasive Non-surgical Thread Lifting, MINT Lift
 • Certificate of attendance : 17th Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, Monaco
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress, Paris, France

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอแพน

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

โทร. 093-110-9000
โทร. 099-005-9000
โทร. 091-905-7000
โทร. 093-001-9000
โทร. 093-030-9000
โทร. 093-007-9000
โทร. 099-105-9000
โทร. 091-916-9000
โทร. 099-006-7000
โทร. 091-914-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 093-012-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 091-903-9000
โทร. 092-236-2000
โทร. 092-245-2000
โทร. 084-404-0400
โทร. 081-712-5000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

คุณหมอแพน

พญ.วันรวี แซ่อู

Dr.Vanravee Saeou

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.46187

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Equations Masterclass of Filler training with Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute
 • Certificate of Attendance : Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection 2017, 2019 Allergan Medical Institute, Singapore
 • Certificate of Attendance : MERZMasterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation : Filler, otulinum toxin and Ultherapy training, Siriraj Master Course
 • Certificate of Attendance : Minimal Invasive Non-surgical Thread Lifting, MINT Lift
 • Certificate of attendance : 17th Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, Monaco
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress, Paris, France

ตารางแพทย์ คุณหมอแพน

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
V Square Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 3