คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

คุณหมอแพน

พญ.วันรวี แซ่อู

Dr.Vanravee Saeou

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.46187

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Equations Masterclass of Filler training with Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute
 • Certificate of Attendance : Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection 2017, 2019 Allergan Medical Institute, Singapore
 • Certificate of Attendance : MERZMasterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation : Filler, otulinum toxin and Ultherapy training, Siriraj Master Course
 • Certificate of Attendance : Minimal Invasive Non-surgical Thread Lifting, MINT Lift
 • Certificate of attendance : 17th Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, Monaco
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress, Paris, France

ใบฝึกอบรม / Certificate Training

ตารางแพทย์ คุณหมอแพน

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

คุณหมอแพน

พญ.วันรวี แซ่อู

Dr.Vanravee Saeou

การศึกษา / Education

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.46187

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Equations Masterclass of Filler training with Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute
 • Certificate of Attendance : Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection 2017, 2019 Allergan Medical Institute, Singapore
 • Certificate of Attendance : MERZMasterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation : Filler, otulinum toxin and Ultherapy training, Siriraj Master Course
 • Certificate of Attendance : Minimal Invasive Non-surgical Thread Lifting, MINT Lift
 • Certificate of attendance : 17th Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, Monaco
 • Certificate of Attendance : IMCAS Annual World Congress, Paris, France

ตารางแพทย์ คุณหมอแพน

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

ฝึกอบรม / Certificate Training

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ