คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

พญ.วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย

คุณหมอเมย์

พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย

Dr.Wanyarat Sajjasakulchai

การศึกษา / Education

 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.47920

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Aj.Rangsima Wanijpakdeedeja,MD.
 • Certificate of Attendance : Skin booster by filler injection workshop of. with Galderma thailand with Dr. Hyoungjin Moon,MD.
 • Certificate of Attendance : Filler twin butterfly technique workshop of Galderma Thailand with นายแพทย์ พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Restylane(filler) workshop of Galderma Thailand with Stephanie Lam,MD., tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Visited department of dermatology, Kagoshima university, Japan
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย

ตารางแพทย์ คุณหมอเมย์

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

โทร. 093-110-9000
โทร. 099-005-9000
โทร. 091-905-7000
โทร. 093-001-9000
โทร. 093-030-9000
โทร. 093-007-9000
โทร. 099-105-9000
โทร. 091-916-9000
โทร. 099-006-7000
โทร. 091-914-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 093-012-9000
โทร. 091-905-8000
โทร. 091-903-9000
โทร. 092-236-2000
โทร. 092-245-2000
โทร. 084-404-0400
โทร. 081-712-5000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

พญ.วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย

คุณหมอเมย์

พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย

Dr.Wanyarat Sajjasakulchai

การศึกษา / Education

 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.47920

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Aj.Rangsima Wanijpakdeedeja,MD.
 • Certificate of Attendance : Skin booster by filler injection workshop of. with Galderma thailand with Dr. Hyoungjin Moon,MD.
 • Certificate of Attendance : Filler twin butterfly technique workshop of Galderma Thailand with นายแพทย์ พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Restylane(filler) workshop of Galderma Thailand with Stephanie Lam,MD., tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Visited department of dermatology, Kagoshima university, Japan

ตารางแพทย์ คุณหมอเมย์

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 15 มกราคม 2565)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

มี 19 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
V Square Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม 3