คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

พญ.วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย

คุณหมอเมย์

พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย

Dr.Wanyarat Sajjasakulchai

การศึกษา / Education

 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.47920

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Aj.Rangsima Wanijpakdeedeja,MD.
 • Certificate of Attendance : Skin booster by filler injection workshop of. with Galderma thailand with Dr. Hyoungjin Moon,MD.
 • Certificate of Attendance : Filler twin butterfly technique workshop of Galderma Thailand with นายแพทย์ พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Restylane(filler) workshop of Galderma Thailand with Stephanie Lam,MD., tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Visited department of dermatology, Kagoshima university, Japan
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย
พญ-วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 090-099-0000

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจ

FEEL YOUR CONFIDENT

พญ.วัลยรัตน์-สัจจะสกุลชัย

คุณหมอเมย์

พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย

Dr.Wanyarat Sajjasakulchai

การศึกษา / Education

 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.47920

ฝึกอบรม / Certificate Training

 • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Aj.Rangsima Wanijpakdeedeja,MD.
 • Certificate of Attendance : Skin booster by filler injection workshop of. with Galderma thailand with Dr. Hyoungjin Moon,MD.
 • Certificate of Attendance : Filler twin butterfly technique workshop of Galderma Thailand with นายแพทย์ พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Restylane(filler) workshop of Galderma Thailand with Stephanie Lam,MD., tria piyavate hospital
 • Certificate of Attendance : Visited department of dermatology, Kagoshima university, Japan

ตารางแพทย์ คุณหมอเมย์

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2564)

โทรสอบถามตารางแพทย์ และโปรโมชั่น

ได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ หรือ Call Center : 099-168-9000, 09-009-90000

มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ